فروشگاه سنسور مغناطیسی FMSens | سازه کیمیایی لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(ریال) قیمت شگفت انگیز(ریال)
سنسور میدان مغناطیس سه محور (مگنتومتر3D) 3axis fluxgat magnetometer sensor سنسور میدان مغناطیس سه محور (مگنتومتر3D) 3axis fluxgat magnetometer sensor 120000000 120000000
Fms100 سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر OST ) Fms100 سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر OST ) 15500000 15500000
Fgm3 pro ir سنسور میدان مغناطیس ( مگنتومتری ) Fgm3 pro ir سنسور میدان مغناطیس ( مگنتومتری ) 18000000 17490000
سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر) (Special Sensor (Multi rang سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر) (Special Sensor (Multi rang 150000000 150000000
سنسور میدان مغناطیس ( مگنتومتر ) Special Sensor سنسور میدان مغناطیس ( مگنتومتر ) Special Sensor 58000000 58000000
سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر) زوج سنسور R.L سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر)  زوج سنسور R.L 58000000 58000000
Fms-100 Al سنسور میدان مغناطیس ( مگنتومتر ) Fms-100 Al سنسور میدان مغناطیس ( مگنتومتر ) 17600000 16600000
Fms100 سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر OFG ) Fms100 سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر OFG ) 15900000 15900000

تماس با ما