تماس بگیرید

100 عدد در انبار (می توان پیش خرید کرد)

Fms100 سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر OST )
Fms100 سنسور میدان مغناطیس (مگنتومتر OST )
ویژگی‌های محصول
  • 1:بدون استفاده از مدار جانبی تقویت کننده
  • 2:حداکثر حساسیت به میدان